Skip to content

Het spel versus Vrijheid

De mensheid zit vast in een oeroud spel. Het is een karmisch spel. Het is een machtsspel. Het is een geldspel. Iedereen zit in dat spel, ja dus jij ook! Tenzij je verlicht bent of je bewust hiervan vrijgemaakt hebt. Dat spel is niet nieuw. Het is nog steeds zoals het was, maar is zich momenteel wel aan het intensiveren. Steeds meer mensen worden zich daardoor bewust van het spel.

Het spel bestaat uit drie hoofdlagen en een extra laagje. Bovenaan staat “Absolute Controle”, daaronder staat “Winst & Macht” en onderop staat “Overleving”. (Bijna) ieder mens op aarde zit in één van deze drie lagen. Het extra laagje zit tussen “Winst & Macht” en “Overleving” in en is de laag van de “Middenklasse”. In een schema ziet het er als volgt uit.

Absolute Controle

Winst & Macht

(Middenklasse)

Overleving

Laten we onderaan beginnen. “Overleving” is de grootste laag. De meeste mensen op aarde zitten hierin. Dit zijn in het extreemste geval mensen die leven in armoede en in het beste geval mensen die leven met “net genoeg”. In Nederland kennen we dan wel niet veel armoede, maar de categorie “net genoeg” is aardig vertegenwoordigd. Door de coronacrisis komen steeds meer mensen hierin terecht en zullen in de toekomst nog meer mensen hierin terecht komen. Overleving wordt groter op het economische vlak, maar ook op het mentale en emotionele vlak. Deze groep is op aarde snel aan het groeien.

De tussenlaag is de “Middenklasse”, welke in Nederland goed vertegenwoordigd is. In deze laag vind je de meeste bewustwording. Dit zijn de mensen die niet meer elke dubbeltje hoeven om te draaien, maar ook niet gehypnotiseerd zijn door “Winst & Macht”. Dit zijn de mensen die de onderste laag van “Overleving” inspireren. Dit zijn ook de mensen die potentieel gevaarlijk zijn voor de laag “Winst & Macht”, omdat de “Middenklasse” de mogelijkheid heeft de laag “Overleving” in beweging te zetten. De “Middenklasse” is dankzij de coronacrisis aan het afzakken naar de laag “Overleving”. Dit is nog niet ten volle voelbaar in Nederland, maar wereldwijd zijn steeds meer mensen, die het goed hadden, nu bezig met hoe ze kunnen blijven zorgen voor hun familie (overleven dus).

De laag “Winst & Macht” vertegenwoordigt de politiek en grote(re) bedrijven. De mensen die hier werkzaam zijn op de hogere niveaus zijn gehypnotiseerd door winst en/of macht. Deze hypnose is zo sterk, dat ze werkelijk geloven in dat wat ze doen. Winst en/of macht werken hierin verslavend en geven energie.

“Absolute Controle” vormt de bovenste laag. Dit is de laag waar heel veel bewuste mensen zich mee bezig houden. Zij denken dat “Absolute Controle” plannen maakt om de mensheid te overheersen of iets dergelijks. Daarin wordt echter een grote denkfout gemaakt!

“Absolute Controle” is net zoveel onderdeel van het spel als de rest is. Zij denken misschien dat ze de spelregels bepalen, maar zijn net zo goed pionnen in het grotere plan als dat alle andere mensen op aarde zijn.

“Maar wat is het grotere plan?”, vraag je je waarschijnlijk nu af.

De mens heeft eeuwenlang vastgezeten in een spel. De mens heeft getracht het spel te veranderen. De mens heeft getracht pionnen uit het spel te verwijderen. De mens heeft getracht hoger op te komen in het spel. De mens heeft echter nooit het spel begrepen of gewonnen, laat staan overwonnen. Dat kon ook niet, de tijd en de mens waren er niet rijp voor. Nu is een deel van de mensheid wel rijp om het spel te begrijpen en overwinnen. Hoe doe je dat?

Ten eerste door te beseffen wie de spelers zijn en te accepteren dat ze er allemaal bij horen.

Ten tweede door te beseffen waarom “Absolute Controle” zo noodzakelijk is in het spel. Dat zit zo. Als je mensen vrijheid geeft, dan is het niets waard. Mensen willen iets verdienen, hard werken, hun best doen en lijden. Als mensen na vele eeuwen ploeteren, gaan verlangen naar vrijheid, dan willen ze die vrijheid dus verdienen. In het spel denken mensen dat ze “Absolute Controle” moeten overwinnen om vrijheid te bereiken. “Absolute Controle” is echter alleen maar een afleiding van waar het werkelijk over gaat. Het trachten te overwinnen van “Absolute Controle” is een weg die doodloopt. Als je dat beseft kun je je gaan richten op de volgende stap.

Als derde dien je je te gaan beseffen dat vrijheid pas ontstaat, als je het spel achter je laat. Okee, okee, als het zo makkelijk is…. Waarom is het dat moeilijk?

  • Mensen zijn zich gaan hechten aan de weg naar/ zoektocht naar/ strijd om vrijheid. De weg is belangrijker dan het doel. De strijd kan verslavend werken.
  • Als de mens beseft dat het makkelijk is, zal hij/zij zich afvragen of dan al die jaren van lijden, zijn/haar best doen, hard werken voor niets zijn geweest.
  • Het willen redden van andere mensen. Andere mensen willen meenemen in vrijheid. Andere mensen niet kunnen achterlaten in het spel.

Maar als je dit allemaal doorleeft hebt en je wilt alsnog het spel achter je laten, hoe kom je dan in die vrijheid terecht. Waar is de poort? Waar is de deur? De poort heet overvloed. Nou hoe misleidend is dat! Je zal er zo langsheen lopen als je vrijheid zoekt. Overvloed is echter de poort naar vrijheid.

Wat bedoel ik met overvloed? Overvloed kan niet worden uitgedrukt in geld, maar is een levenshouding. Het betreft kernwoorden als:

  • Eer; een eervol iemand laat zich niet controleren, deze sterft nog liever. Een eervol iemand is niet voor geld te koop.
  • Geweten; iemand die een schoon geweten hoog in het vaandel heeft, zal anderen niets aandoen. Deze persoon houdt ten alle tijden een zuiver geweten.
  • Gunnen; iemand kent geen jaloezie en gunt anderen hun overvloed en geluk.

Bovenstaande punten bepalen hoever je komt in ware overvloed. Hoe ware overvloed eruitziet, is persoonlijk. Voor de één zal het een villa zijn, voor de ander een hutje op de hei. Wat ze gemeen zullen hebben, is dat er altijd ruim genoeg is. Hoe ziet jouw overvloed eruit? Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je wel eens echt durven dromen? En welke stappen heb jij ondernomen om jouw overvloed te realiseren?

In de cursus Geld, Energie, Vrijheid ga je jouw overvloed dromen en stappen maken om deze te realiseren. Tijdens de cursus Geld, Energie, Vrijheid gaan we via overvloed naar vrijheid. Dan kom je los van het spel en ga je begrijpen waar jouw leven werkelijk voor is bedoeld. Doe jij mee?

Meer informatie over de cursus vind je hier. 

 

19 februari 2021

Door Aleiah van der Zant
© Aleiah – Guiding your journey home
Deze tekst mag doorgegeven worden aan iedereen, zolang de datum, auteur en copyright rechten vermeld worden.

 

 

Back To Top